ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Всі терміни, що вживаються в даній Згоді на обробку персональних даних вживаються в такому ж значенні,
як в Угоді користувача, що розміщена за посиланням 
http://www.flyglobus.com/contract

2. Купуючи Квитки на Сайті, Користувач зобов'язаний надати свої персональні  дані, а також персональні дані  інших осіб,
на ім’я яких здійснюється купівля квитків:

прізвище, ім'я, по батькові (якщо зазначено у документі, що посвідчує особу і, якщо це потрібно для отримання
вибраної Послуги);

дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серія паспорта);

дату народження;

інформацію про стать;

інформацію про громадянство;

інші дані, які необхідні для замовлення та використання Послуг.

Перелік даних, необхідних для купівлі Квитків на Сайті може бути змінений Виконавцем на власний розсуд.

3. Відповідно до Загального регламенту ЄС про захист персональних даних (EU General Data Protection Regulation 2016/679 as of 27 April 2016 («GDPR») Виконавець виступає контролером персональних даних Користувача та/або Пасажира (Data Controllers). 

4. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Користувач, купуючи квитки дає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних. У разі, якщо Користувач створює замовлення Квитків та здійснює їх оплату від імені чи в інтересах третіх осіб, інформація, яка надається про них, також збирається та обробляється Виконавцем на тих же умовах, на яких обробляються персональні дані Користувача. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, Користувач підтверджує, що така третя особа ознайомлена з цими умовами, розуміє їх наслідки та надає свою безумовну і повну згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до цих умов. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження замовлення шляхом проставлення галочки під текстом: «Я даю згоду на обробку своїх персональних даних». 

5. Підписанням цього договору Користувач, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних та персональних даних всіх фізичних осіб Пасажирів, які були або будуть передані Виконавцю у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення квитків. Користувач засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані які були або будуть передані Виконавцю були отримані та знаходяться у користуванні Користувача правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Користувач засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Виконавцю для їх подальшої обробки з метою організації та надання Користувачу (Пасажиру) будь-яких послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Виконавцем персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Виконавця за ними, або якщо це необхідно для реалізації Виконавцем прав та обов’язків, передбачених законом.

6. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем або його партнерами.

7. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Користувача (пасажира) в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.  Виконавець вживає всіх заходів, необхідних для збереження конфіденційності та безпеки персональних даних Користувача та/або Пасажира, у тому числі використовуючи загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту від можливої втрати, неналежного використання, зміни чи знищення. Враховуючи особливості та загрози у інформаційному просторі, Виконавець не може гарантувати абсолютного захисту персональних даних Користувача (Пасажира), але докладає максимальних зусиль для їх захисту. 

8. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Користувач згоден з тим, що таке відкликання може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- відмова Користувачу в користуванні Сайтом.

9. Користувач також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: ім'я користувача, дата народження, регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, тощо.

10. Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати частину даних Користувача (пасажира) третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

11. Сторони домовились, що Виконавець може передавати отримані на підстав даної Угоди персональні дані своїм партнерам лише з метою ідентифікації Користувача (пасажира) для надання йому Послуг. 

12. Користувач звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, не отримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Користувач приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди. Користувач зобов’язується відшкодувати Виконавцю будь-які майнові збитки, моральну шкоду, не отримані доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Користувачем даним документом засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Виконавця про відшкодування збитків або шкоди у зв’язку з переданими Користувачем персональними даними. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.