Угода користувача

(правила використання сайту www.flyglobus.com)

Викладена нижче Угода є офіційною пропозицією (офертою) від ТОВ «АР ТРЕВЕЛ» будь-якій юридичній або
фізичній особі використовувати можливості сайту
www.flyglobus.com для покупки квитків на чартерні
авіарейси. Дана угода є публічним договором у розумінні
статті 633 Цивільного кодексу України, що означає, що її
умови є однаковими для всіх користувачів і не можуть
бути змінені. У разі прийняття умов даної Угоди шляхом
проставлення галочки під текстом: «Я погоджуюсь з
умовами даної угоди» (акцепт оферти) фізична або
юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає
Користувачем (акцепт оферти рівносильний укладенню
договору на умовах, викладених в Оферті) та може
завершити процедуру купівлі квитку.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За умовами даної Угоди, Товариство з обмеженою
відповідальністю «АР ТРЕВЕЛ», зареєстроване
Шевченківською районною в місті Києві державною
адміністрацією 14.02.2017р. (Номер запису в ЄДРПОУ 1
074 102 0000 065216) (далі іменується Виконавець)
зобов’язується надати Користувачеві послуги з продажу
квитків на чартерні авіарейси, відповідно до умов даної
угоди, а Користувач зобов’язується оплатити квитки за
встановленою вартістю. 

1.2. Терміни в цій Угоді вживаються в такому значенні:

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка
користується сервісами Сайту, прийнявши умови даної
Угоди користувача в повному обсязі.

Пасажир – особа, яка безпосередньо отримує Послуги,
придбані за допомогою Сайту.

Сайт – розташований в мережі Інтернет публічно
доступний веб-сайт www.flyglobus.com, всі права власності
на який (в тому числі, права інтелектуальної власності) належать Виконавцю, який містить інформацію про
розклад рейсів, і вартість квитків, наявність вільних місць
за конкретними напрямками, за допомогою якого
Користувач має можливість придбати квитки он-лайн.   

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов
даної Угоди, шляхом виконання Користувачем дій, що
виявляють намір використання Сайту для купівлі квитків. 

Послуги – послуги перевезення пасажирів та багажу, що
надаються Пасажиру партнерами Виконавця, які мають з
ним договірні відносини та зобов’язалися надавати
Пасажиру послуги на підставі отриманих квитків.

Квиток - документ (як в паперовій, так і в електронній
формі), який надає право Пасажиру скористатися
послугою Перевізника без додаткової оплати, якщо
Перевізником не встановлено інших правил. 

Перевізник - авіакомпанія, яка надає послуги з
перевезення пасажира та його багажу.

Оператор – замовник, який фрахтує літак у Перевізника
для виконання чартерних перевезень.

1.3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою
перед використанням Сайту. При використанні Сайту,
Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо
Користувач не  погоджується з умовами даної Угоди, йому
не надається статус Користувача та забороняється
використовувати сервіси Сайту.

  

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода вважається укладеною з моменту
підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами,
шляхом встановлення відповідної позначки під час
процедури придбання Квитка. Проставлення відповідної
позначки («галочки») про ознайомлення та погодження з
умовами цієї Угоди, є безумовним і невід'ємним процесом
придбання Квитка. 

2.2. Факт встановлення відповідної позначки, як це
зазначено в п. 2.1., означає повну і безумовну згоду
Користувача з умовами даної угоди, після чого, відносини
між Виконавцем та Користувачем регулюються
положеннями даної Угоди, а в частині, не врегульованій
цією Угодою – нормами чинного законодавства України.

2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який
момент вносити зміни в дану Угоду користувача,
відображаючи внесені зміни на веб-сторінці
www.flyglobus.com без додаткового повідомлення
Користувача. Продовження користування Сайтом та
отримання Квитка, після внесення змін до Угоди, означає
згоду Користувача з внесеними змінами. У разі незгоди з
внесеними змінами, Користувач зобов'язаний припинити
використовувати сервіси Сайту.

2.4. Погоджуючись з умовами даної Угоди Користувач
підтверджує зокрема наступне:

- Користувачеві більше 18 років;

- Користувач володіє повною цивільною правоздатністю та
дієздатністю;

- Користувач є власником або уповноваженою особою
власника банківської картки, з якої здійснюються операції
по оплаті замовлення; 

-  вся інформація, яку Користувач подає на цьому Сайті, є
правдивою, точною, актуальною і повною;

- Користувач обізнаний, що Квиток, який буде придбано
за допомогою Сайту є квитком на чартерний авіарейс,
який не підлягає поверненню. Вибір Користувача є
обміркованим та остаточним.

2.5. Користувач погоджується, що правила перевезення,
правила оформлення квитків, правила анулювання
замовлень встановлюються, регулюються і змінюються
кожним із Перевізників та Операторів, Виконавець не має
ніякого впливу на рішення Перевізника та Оператора з
приводу цих змін. 

2.6. Час відправлення рейсу, вказаний в розкладі та інших документах, не гарантується і не є складовою частиною цієї Угоди. Зміна часу відправлення рейсу може потягти за собою зміну дати вильоту рейсу у разі переносу рейсу на попередню або наступну добу. Один або декілька параметрів чартерного рейса можуть бути змінені Оператором, Перевізником або Виконавцем, а саме: повітряне судно, перевізник, номер рейсу, час відправлення рейсу, дата відправлення рейсу, аеропорт відправлення та/або аеропорт прибуття рейсу. Користувач зобов’язаний самостійно перевірити час вильоту рейсу, на який придбав квиток за день до вильоту рейсу після 18:00 за київським часом у розділі сайту “Перевірити бронювання”. У разі дії надзвичайних обставин розклад та/або інші параметри можуть бути змінені без попередження пасажира.

2.7. Виконавець надає можливість купівлі квитків на Сайті, діючи в якості посередника між Користувачем та Оператором (Перевізником). При купівлі квитків Користувач вступає в прямі договірні відносини з Оператором (Перевізником). Виконавець за будь-яких обставин не є стороною договору, укладеного між Користувачем та Оператором (Перевізником).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач (пасажир) зобов'язується:

сумлінно користуватися своїми правами на отримання Послуг та не порушувати прав та інтересів інших осіб;

своєчасно та в повному обсязі оплатити Послуги;

прибути на рейс до аеропорту не пізніше ніж за 2,5 годин до запланованого вильоту та нести одноособову відповідальність за неявку або спізнення на рейс; 

 надати правдиву, точну, повну і достовірну інформацію про паспортні дані пасажира (вказати прізвище та ім’я, номер та термін дії документа, на підставі якого буде здійснюватися переліт). Пасажиру, у якого персональні дані, зазначені у Квитку, не відповідають вказаним у документі, що посвідчує особу, може бути відмовлено у наданні Послуги. Термін дії документу, за яким пасажир буде здійснювати переліт, повинен бути не менше 6 місяців на дату перельоту у разі вильоту до країни, громадянином якої Пасажир не є;

самостійно перевірити розклад та дані свого рейсу за день до запланованого вильоту після 18:00 за київським часом на сайті у розділі “перевірити бронювання”.  Для позначення часу використовується 24-годиний формат від 00:00 до 23:59 годин;

регулярно перевіряти поштову скриньку електронної пошти (розділи вхідні листи та спам), вказаної при придбанні квитка на сайті www.flyglobus.com , а також до та в день відбуття рейсу мати ввімкненим мобільний телефон, номер якого Користувач (пасажир) вказав під час придбання квитка;

у разі необхідності наявності візи на в'їзд Користувач (пасажир) має самостійно її отримати до моменту перельоту; 

у разі безвізового режиму з країною прямування, Користувач (пасажир) зобов'язаний дотримуватися встановлених термінів перебування у країні прямування згідно з міжнародними домовленостями між країною, громадянином якої є Користувач та країною прямування та бути в змозі підтвердити мету свого візиту прикордонним службам (мати в наявності всі потрібні документи: резервування готелю, страховий поліс, туристичну програму, трансфер, зворотній квиток тощо); 

у разі якщо внаслідок порушення імміграційних правил країни прямування пасажир підлягає депортації, витрати, пов’язані з депортацією (купівля зворотного квитка, оплата штрафів тощо) пасажир має нести самостійно;

у разі недопуску до країни прямування при прохожденні паспортного контролю витрати, пов’язані з поверненням до країни, громадянином якої є пасажир (купівля зворотного квитка, оплата штрафів тощо), пасажир має нести самостійно;

У разі виникнення у Виконавця збитків чи витрат з вини Користувача (пасажира) через порушення ним іміграційних та/або прикордонних правил, які стали причиною депортації або недопуску до країни прямування тощо, Користувач (пасажир) зобов’язаний відшкодувати Виконавцеві зазнані збитки та витрати у повному обсязі (100%).

на запит Виконавця надавати копії документів, які підтверджують право пасажира на здійснення перельоту, а також дотримання імміграційних правил: паспорта, візи, штампи про перетин кордонів тощо;

дотримуватися правил перельоту, що встановлені Перевізником.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1 надати Користувачу послуги на підставі даної Угоди на найвищому професійному рівні;

3.2.2 своєчасно надіслати на електронну пошту, вказану Користувачем, придбані ним Квитки;

3.2.3 своєчасно проінформувати Користувача про скасування рейсу шляхом надсилання повідомлення на вказану Користувачем під час придбання квитків електрону адресу;

3.2.4 у випадку скасування рейсу, на який Користувач (пасажир) придбав квитки та за наявності альтернативного/их чартерних рейсу/ів у країну прямування, запропонувати альтернативний варіант чартерного перельоту (на точну дату або +/- 1 день тощо);

3.2.5 у разі відсутності альтернативних рейсів замість скасованого рейсу повернути Користувачу (пасажиру) сплачені за квиток кошти впродовж 3-х банківських дніа;

3.2.6 зберігати конфіденційність інформації Користувача (пасажира), отриманої від нього при придбанні квитків;

3.2.7 докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту і його сервісів.  

3.3. Користувач (пасажир) має право:

3.3.1 після згоди з умовами даної Угоди здійснити покупку квитка/квитків;

3.3.2. бути обізнаним про дату та час вильоту, про перенесення, скасування рейсу шляхом перевірки свого замовлення у розділі сайту “Перевірити бронювання”;

3.3.3. отримати сплачені кошти за придбаний квиток на скасований рейс, надіславши Виконавцеві письмову заяву на повернення коштів на електрону адресу не пізніше ніж 18:00 за київським часом за день до запланованого рейсу, що було скасовано. 

3.4. Виконавець має право:

3.4.1 вимагати від Користувача копії документів, які підтверджують право пасажира на здійснення перельоту, а також дотримання імміграційних правил: паспорта, візи, штампи про перетин кордонів тощо. В разі виявлення порушень, а також у разі, коли дійсні дані пасажира не відповідають даним, зазначеним при придбанні Квитка, або у разі відмови чи залишення без відповіді прохання надати копії зазначених документів Виконавець має право анулювати Квиток після його оплати і підтвердження. Вартість придбаного квитка/квитків не повертається;

3.4.2 без попередження внести зміни до придбаного Користувачем (пасажиром) квитка, а саме змінити номер рейсу, повітряне судно, перевізника, аеропорт відправлення та/або прибуття;

3.4.3 без повідомлення Користувачів призупинити надання послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт;

3.4.4 збирати інформацію про замовлення Користувача на Сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на Сайті;

3.4.5 виконавець залишає за собою право відмовити Користувачеві у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було оплачено замовлення, може бути визнана шахрайською.

3.4.6 з метою уникнення неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською карткою, можуть бути перевірені Виконавцем. Користувач, що оформив таке замовлення, зобов'язаний надати на надісланий Виконавцем запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Користувачем запитуваних документів у строк, зазначений у запиті Виконавця, або наявності сумнівів щодо їх достовірності, Виконавець залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення без повернення вартості квитків. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Користувач може оплатити квитки платіжною карткою за допомогою системи он-лайн платежів LIQ PAY, запропонованою Сайтом.

4.2. Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім’я власника платіжної картки та надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних та платіжних даних. Підтвердивши оплату квитків, Користувач уповноважує Виконавця списати із вказаної ним платіжної картки повну вартість квитків, вказану на Сайті, включно з комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати квитків.   

4.3. На момент підтвердження замовлення за допомогою платіжної картки у Користувача повинно бути достатньо коштів, для повної оплати квитків, враховуючи можливі додаткові витрати, пов’язані з обробкою платежів, конвертацією валют чи курсовою різницею, баланс на платіжній карті повинен бути достатній для покриття усіх таких додаткових витрат. Виконавець не несе відповідальність за скасування замовлення, та понесені у зв’язку з цим витрати Користувача через недостатність коштів на його платіжній картці. 

4.4. Розрахунки між Виконавцем та Користувачем проводяться в національній валюті України - гривні. Валюта виписки Квитка може відрізнятися від валюти розрахунку. У таких випадках банк-емітент може провести конвертацію коштів, яка залежить від валюти картки, валюти розрахунку, а також застосовуваних банком-емітентом тарифів і валютних курсів. 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності за якість наданих Послуг перевезення, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом отримання Послуг.

5.2. Виконавець не є постачальником чи співпостачальником замовлених Послуг, не може впливати на умови надання Послуги їх безпосереднім надавачем та не несе відповідальності у разі порушення ними умов надання Послуг. Претензії, пов'язані з якістю наданих Перевізником Послуг, пред'являються безпосередньо Перевізнику. 

5.3. Виконавець не несе відповідальності за зміну часу відправлення/ прибуття, а також скасування рейсу , за не надання авіакомпанією місця на борту, а також за невиконання або неналежне виконання авіаперевізником та/або аеропортом зобов’язань з надання послуг авіаперевезення, послуг аеропорту відповідно. У цих випадках відповідальність перед Користувачем (пасажиром) несуть авіакомпанії, аеропорт відповідно до чинного законодавства.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей, документів та грошових коштів Користувача (пасажира) протягом усього періоду подорожі (прибуття до аеропорту, проходження реєстрації на рейс та паспортного контролю, очикування посадки, безпосередньо перельоту та проходження паспортного контролю та отримання багажу у країні прибуття).

5.5. Виконавець не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Користувачу (пасажиру) відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Виконавця, Користувач (пасажир) не скористався квитком на рейс.

5.6. Виконавець не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Користувача (пасажира) за оплачений квиток, якщо Користувач (пасажир) за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався придбаними квитками на весь або частину маршруту та не відшкодовує Користувачу (пасажиру) невикористані квитки.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за підвищення вартості чартерних авіаквитків після оплати та підтвердження. Відповідальність Виконавця обмежується зобов’язанням інформувати Користувача (пасажира) про зміну вартості чартерних авіаквитків відразу після отримання інформації від Оператора / Перевізника. Виконавець має право запросити внести доплату за придбаний квиток у випадках, встановлених цим пунктом. У разі незгоди Користувача (пасажира) внести доплату Виконавець має право замінити Перевізника, номер рейсу, тип судна, аеропорт та час відправлення рейсу або повернути кошти за придбаний квиток згідно правил та у сумі зазначеної Оператором / Перевізником.

5.8. Якщо у Користувача виникають претензії до якості Послуг перевезення, що надаються йому в результаті використання Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця особі, що надає такі Послуги, а також звільняє Виконавця від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню шкоди, збитків і витрат, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті отримання Послуги або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди про надання Послуг.

5.10. Виконавець не гарантує відповідності якості Послуг партнерів Виконавця очікуванням Користувача.

5.11. Виконавець не несе відповідальність за роботу своїх партнерів, якість, своєчасність та добросовісність надання Послуг, а лише надає комунікаційну платформу для розповсюдження Послуг.

5.12. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних пасажирів, проведення оплати та інше — це виключно самостійний вибір Користувача. Користувач несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при придбанні Квитків. Внесена Користувачем інформація автоматично фіксується у внутрішній базі партнерів Виконавця. 

5.13. Користувач (пасажир) несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та правил Перевізника.  

5.14. Користувач (пасажир) несе повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Пасажира повинен відповідати вимогам приймаючих країн. 

5.15. Користувач (пасажир) несе одноосібну відповідальність за правильну (коректну) адресу електронної пошти та правильний (коректний) номер мобільного телефону, що вказані ним під час придбання квитків. У випадку направлення Виконавцем повідомлень (в тому числі, про скасування рейсу) на вказаний Користувачем неправильний (або написаний з помилкою) адрес електронної пошти / номер мобільного телефону Користувач несете повну та одноосібну відповідальність і ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти / неправильного номера мобільного телефону.

5.16. Користувач (пасажир) самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

5.17. Виконавець не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту, не робить жодних заяв та відмовляється від усіх гарантій, що Сайт, його компоненти, сервери чи будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів чи інших руйнівних елементів та не надає гарантій щодо використання програмного забезпечення (у тому числі гарантіями щодо його якості, належної роботи) яке доступне на Сайті.   

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно з цією Угодою, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор),

6.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. 

6.3. Під такими обставинами слід розуміти обставини, протидіяти яким неможливо, зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв’язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройний конфлікт  або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись: ворожі атаки, блокади,  військові ембарго, дії іноземного  ворога, загальну військову мобілізацію,  військові  дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокади, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокади, страйк, аварії, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежі, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборону (обмеження)  експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю сторін. 

6.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Виконавець повідомляє про це Користувача протягом 5 (п’яти) календарних днів шляхом розміщення відповідного застереження на Сайті або надсилання електронного повідомлення. 

6.5. Настання форс-мажорних обставин автоматично продовжує термін виконання Сторонами зобов’язань за даною Угодою.

6.6. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 30 днів, Сторони повинні прийняти спільне рішення щодо подальших договірних відносин. При цьому кожна із Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань і в такому разі жодна із Сторін не матиме право відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дана Угода набирає чинності з моменту проставлення відповідної відмітки в спеціальному полі діалогового вікна при створенні замовлення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї угоди або у зв'язку з нею. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України. 

7.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, зокрема, щодо її тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у судах України за встановленою законодавством підсудністю. Правом, яке регулює цю Угоду, є матеріальне право України. 

7.4. Право власності на Сайт www.flyglobus.com, в тому числі, всі права інтелектуальної власності, належать ТОВ «АР Тревел».